برگزاری نشست مشترک اتاق تعاون و اتحادیه بین المللی

برگزاری نشست مشترک اتاق تعاون و اتحادیه بین المللی

www.BanaNews.irنشست مشترک معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران و هیئت دفتر آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی تعاون برای بررسی موضوعات مربوط به سال بین المللی تعاون برگزار شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نشست مشترک معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران و هیئت دفتر آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی تعاون برای بررسی موضوعات مربوط به سال بین المللی تعاون برگزار شد.

در این نشست، هیئت اعزامی هند به ریاست "ای کی تانیژیا" مدیر اداری بخش منطقه ای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی تعاون (ICA-ROP) و "تی تی آدهیکاری" مدیرعامل فدراسیون تعاونی های مصرف دولتی هند حضور داشتند.

سیدداود صالحی با اشاره به نقش و جایگاه بخش تعاون در ایران، گفت: اتاق تعاون به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون ایران، ۱۶۰هزار تعاونی با بیش از ۲۵ میلیون نفر عضو را زیر چتر خود قرار داده است.

معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران، افزود: بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون باید سهم فعلی خود را تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد افزایش دهد.

وی در خصوص پتانسیل بالای تعاونی ها، بویژه تعاونی مصرف کشور توضیحاتی را به هیئت هندی ارائه کرد و بیان داشت: در این راستا آماده همکاری جهت بررسی موفقیت های قریب به ۱۱هزار تعاونی مصرف ایران جهت انتقال تجربیات هستیم.

"ای کی تانیژیا"، مدیر اداری بخش منطقه ای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی تعاون (ICA-ROP) نیز در این دیدار، گفت: این سفر در راستای انجام تحقیقات میدانی از تعاونی های مصرف ۴ کشور از میان ۱۷ کشورعضو تعاونی های مصرف اتحادیه بین المللی تعاون یعنی هند، سنگاپور، مالزی و ایران انجام می شود.

مدیر اداری بخش منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، موضوع اصلی این تحقیقات را بحث و بررسی عوامل موفقیت در تعاونی های مصرف به منظور استفاده از تجربیات آنها در تعاونی های کشورهای ناموفق دانست.

 

 

    نظرات