کمیسیون ماده پنج شهرهای جاجرم ،درق و آشخانه دوشنبه 30 دی 98

کمیسیون ماده پنج شهرهای جاجرم ،درق و آشخانه دوشنبه 30 دی 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات