بازديد مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان به همراه مهندس عليمرداني ، معاون مهندسي و ساخت از روند پيشرفت پروژه ا...

بازديد مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان به همراه مهندس عليمرداني ، معاون مهندسي و ساخت از روند پيشرفت پروژه ا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات