بازدید مهندس نژاد صفوی،مدیرکل راه و شهرسازی استان از محور بجنورد - بش قارداش دوشنبه 30 دی 98

بازدید مهندس نژاد صفوی،مدیرکل راه و شهرسازی استان از محور بجنورد - بش قارداش دوشنبه 30 دی 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات