نقش پررنگ دفاتر طراحی در ارائه خدمات مهندسی

نقش پررنگ دفاتر طراحی در ارائه خدمات مهندسی

مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد ، دفاتر طراحی را پل ارتباطی سازمان با مالکین و مهندسین عنوان کرد که نقش بسزایی در ارائه خدمات و انجام وظایف سازمان دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان - دفتر نمایندگی  میبد،   "محمدحسین صباغی" در بازدید از یکی از دفاتر طراحی، حضور منظم و با برنامه مهندسین در دفاتر را نماد نظم و خدمت رسانی سازمان بیان کرد و افزود: درصورت وجود دفاتر قدرتمند می توان قسمتی از وظایف سازمان را به دفاتر طراحی محول نمود که باعث سهولت ارائه خدمت به مردم و مهندسین می گردد.
وی افزود:با توافق فی مابین سازمان نظام مهندسی استان و اداره کل راه و شهرسازی ، مسئولیت نظارت عالیه به سازمان محول شده است و با ساماندهی گروه های نظارت عالیه، کنترل انجام امور خدمات مهندسی توسط اعضاء با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
مسئول این دفتر طراحی هم  در این راستا پیشنهاد کرد ساز و کاری اندیشیده شود تا به مهندسینی که صرفاً فعالیتهای نظارت و طراحی را انجام می دهند و شغل دیگری ندارند، بیشتر توجه شود .
"محمد رضا فلاح" تاکید کرد: حضور پر رنگ مهندسین، تعامل بین مالک و مجموعه نظام مهندسی را بالا برده و درکیفیت ساخت و ساز تأثیر گذار است.
وی موضوع دونقشه ای را یکی از معضلات طراحی عنوان کرد و عدم نظارت مناسب بر ساختمانها را از عوامل نارضایتی مردم دانست.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات