قابل توجه قبول شدگان حرفه اجرا آزمون های آذر ۱۳۹۲ ، خرداد و آبان ماه ۱۳۹۳ و مرداد ماه ۱۳۹۴

تمدید مهلت اعتبار ۴ ساله  قبول شدگان حرفه اجرا  آزمون های آذر ۱۳۹۲ ، خرداد و آبان ماه ۱۳۹۳ و مرداد ماه ۱۳۹۴ تا پایان سال جاری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات