فراخوان دفتر نمایندگی آزادشهر

فراخوان دفتر نمایندگی آزادشهر

قابل توجه مهندسان معماری و مکانیک دارای صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه یک)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی آزادشهر به تعداد محدودی مهندس معماری و مکانیک با صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه یک) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی آزادشهر، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات