تماس با سامانه 137 در صورت بروز تخلف از سوی رانندگان تاکسی

تماس با سامانه 137 در صورت بروز تخلف از سوی رانندگان تاکسی

نرخ مصوب شده برای جابجایی مسافر از محدوده مرکز شهر به فرودگاه بین‌المللی ارومیه 20 هزار تومان است و دریافت اضافه هزینه از سوی راننده تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ مهدی مژدهی‌فر، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه اظهار کرد: نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه تصویب شده و هرگونه اخذ هزینه اضافی توسط رانندگان تخلف بوده و با راننده خاطی برخورد جدی می‌شود.

وی با اشاره به نرخ مصوب تاکسی‌های  مسیر فرودگاه تصریح کرد: هزینه جابجایی مسافر از فرودگاه به مرکزشهر 21 هزارتومان و محدوده خارج شهر 28 هزار تومان و از داخل شهر به فرودگاه 20 هزار تومان است و خارج از این موارد رانندگان تاکسی فرودگاه هرگز حق دریافت و مطالبه کرایه بیشتر از مسافر را ندارند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه افزود: رانندگان تنها از ساعت 22 شب تا ساعت 6 صبح روز بعد در نیمه دوم سال و از ساعت 24 شب در نیمه اول سال مجاز به دریافت 20 درصد کرایه بیشتر هستند.

وی ادامه داد: در صورت بروز تخلف از سوی رانندگان مسافران می‌توانند با سامانه 137 تماس گرفته و با ارائه کد راننده متخلف شکایت کنند تا به کمیته انضباطی سازمان معرفی می‌شود، در صورتی که راننده برای اولین بار تخلف کرده جریمه و تعهد گرفته می‌شود ولی اگر دارای سابقه باشد تاکسی راننده متخلف به پارگینک منتقل و در صورت نیاز پروانه وی باطل می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات