زیباسازی و مرمت بیش از ۱۸۰ واحد تجاری در پروژه جداره سازی شلوغ بازار ...

زیباسازی و مرمت بیش از ۱۸۰ واحد تجاری در پروژه جداره سازی شلوغ بازار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات