خدمات رسانی ۳۰۰۰ نیروی کارگری از نیمه شب گذشته در کلیه مناطق شهر

خدمات رسانی ۳۰۰۰ نیروی کارگری از نیمه شب گذشته در کلیه مناطق شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات