اهم مصوبات شورای اسلامی شهر سنندج در دیماه 1398


1

نامه شماره 37188/ک/ش مورخ 1398/09/28 شهرداری محترم در خصوص معرفی نماینده شورا برای حضور درکمیسیون تحویل در معاملات در صحن شورا مورد رسیدگی قرار گرفت که آقای دکتر سید غریب سجادی باتفاق آراء برای موضوع مذکور انتخاب شدند. « 1- 155»

2

با نامه شماره 33406/ک/ش مورخ 1398/08/29 شهرداری محترم در ارتباط با پرداخت 50 درصد بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری درکمیسیون بودجه موافقت شدکه درصحن رسمی شورا مورد تصویب قرار گرفت .«2-155 »

3

با نامه شماره 33735/ک/ش مورخ 1398/09/03 شهرداری محترم  در خصوص تملک ملک آقای بهرام قلنسویی تحت پلاک ثبتی 35 فرعی از 2642 اصلی واقع در بلوار کردستان و واگذاری معوض در قبال تملک ملک مذکور با نظریه کارشناس رسمی از حق السهم شهرداری از اعمال ماده 101 قانون شهرداریها و یا در قبال سهم 10 درصد از اراضی دولتی

در کمیسیون بودجه موافقت گردید که در صحن شورا به تصویب رسید . «3-155 »

4

با نامه شماره 33506/ک/ش مورخ 1398/08/30 شهرداری محترم در خصوص صدور مجوز رفع تصرف پلاک ثبتی 8286 فرعی از 1 اصلی در حوزه شهرداری منطقه یک درکمیسیون بودجه موافقت به عمل آمد که در جلسه رسمی مورد تصویب قرار گرفت .« 4-155 »

5

با نامه شماره 35787/ک/ش مورخ 1398/09/18 شهرداری محترم در خصوص تقاضای صدور مجوز تادیه حق السهم 10 درصد از تعاونی کارکنان دانشگاه کردستان برای یک واحد آپارتمان مربوط به آقای هژیر ارمی موافقت به عمل آمده

و به تصویب رسد.« 10-155 »

6

با نامه شماره 37317/ک/ش مورخ 1398/09/30 شهرداری محترم در خصوص صدور مجوز واگذاری معوض قطعه شماره 3 از قطعات تفکیکی شرکت تعاونی مسکن گشایان راه آبیدر به مالکیت شهرداری در قبال تملک ملک آقای محمود بنی بیات در بلوار 28 دی که در مسیر تعویض قرار دارد ، در کمیسیون حقوقی موافقت شد که در صحن شورا مصوب گردید .

« 12-155 »

7

با نامه شماره 37313/ک/ش مورخ 1398/09/30 شهرداری محترم ثبت شده به شماره 5547/98 مورخ 02/10/1398 در خصوص صدور مجوز واگذاری باقیمانده پلاک به مقدار 07/7 متر مربع تحت مالکیت شهرداری به پلاک ثبتی 1907 فرعی از 2757 اصلی واقع در قشلاق کوچه سیران تحت مالکیت آقای محمد ایوبی با قیمت کارشناسی روز موافقت شد

که در صحن شورا به تصویب رسید. «3-156»

8

با نامه شماره 6895/س/س/ف مورخ 1398/10/05 شهرداری محترم « سازمان سیما و منظر و فضاتی سبز شهری »

در ارتباط با قیمت پایه مزایده در لایحه عوارض محلی سال جاری موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت .

« 4-156 »

12

با نامه شماره 34890/ک/ش مورخ 1398/09/11 شهرداری درخصوص تقاضای آقای محمد رشاد سعادتمند مالک سرقفلی غرفه 183 واقع درسالن اصلی ترمینال مبنی برارجاع تعیین عوارض غرفه مذکوربه کارشناس سه نفره رسمی متشکل از یک نفر کارشناس منتخب آقای محمد رشاد سعادتمند، یک نفر کارشناس منتخب سازمان حمل و نقل بارومسافر شهرداری و یک نفرکارشناس مرضی الطرفین موافقت شد که درصحن شورا به تصویب رسید.«5-156 »

13

با توجه به بحث و تبادل نظر در خصوص سیل استان سیستان و بلوچستان و حضور جناب آقای معتمد وزیری رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین استان کردستان و تماس و هماهنگی با هلال احمر شهرستان سنندج مقرر شد مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیست میلیون تومان برای کمک به سیل زدگان از محل ماده 16 به شماره حساب اعلامی هلال احمر اختصاص یابد که در جلسه باتفاق آرا مصوب شد . « 1-157 »

14

با نامه شماره 31338/ک/ش مورخ 1398/08/14 شهرداری مطروحه در بند 5 جلسه شماره 115 مورخ 1398/10/23 کمیسیون نظارت و ارزیابی در ارتباط با تملک کل پلاک 8319 فرعی از یک اصلی واقع در قرادیان تحت مالکیت آقای فواد کاسب توسط کارشناس رسمی سه نفره مشروط به اینکه شهرداری از پلاکهای مجاور حق مرغوبیت را لحاظ نماید موافقت به عمل آمد و مورد تصویب قرار گرفت.« 7-157 »
ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات