مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت وسازهای شهری شهرداری رشت : برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات ساختمانی

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت وسازهای شهری شهرداری رشت : برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات ساختمانی

چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات ساختمانی در دفتر معاونت شهر سازی و معماری شهرداری رشت برگزار گردید.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت در ابتدا ی جلسه ضمن اشاره به لزوم آموزش شهروندی و بسترسازی لازم جهت افزایش نظارت همگانی و اجتماعی و دیده بان شهری ، بر اصلاح ساز و کارهای نحوه نظارت مهندسین ناظر و الزام حضور مجریان ذی صلاح در فرآیند ساخت وساز و تلاش به منظور جرم انگاشته شدن تخلفات ساختمانی نسبت به تدوین ساز و کارهای کارآمد جدید تاکید کرد .

وی در ادامه با توجه به نقص های موجود در برخی از پرونده های کمیسیون ماده صد بیان داشت : شهرداری های مناطق با تکمیل نمودن مدارک و شماره گذاری صفحات پرونده های مطرح در کمیسیون ماده صد از رفت و برگشت های متعدد و ابطال وقت مراجعین جلوگیری نمایند .

دکتر ویسی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مناطق و نواحی شهرداری و با اشاره به ماه های پایانی سال 98 بر لزوم نظارت بیشتر و عزم و اراده ی جدی تر در راستای اجرای آرای صادره ی کمیسیون های ماده صد از جانب مناطق تاکید نمود و گفت : همه مسوولین و متولیان امر می بایست احساس تکلیف جهت انجام کار جمعی و گروهی و سیستمی داشته باشند و با رویکرد مشارکتی و صرف حل مشکل تمام ظرفیت خود و سازمان های متبوع را در این خصوص بکار ببندند .

وی در پایان از نمایندگان مناطق شهرداری خواستار پیگیری بیشتر در خصوص مطالبات شهرداری ها از ارگان های دولتی (بند "و" تبصره 5 ) شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات