یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت

یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت

به روایت تصویر :
یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت
یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات