کاهش چشمگیر صادرات فنی مهندسی

نوری در خصوص موانع و مشکلات صادرات فنی مهندسی گفت: عدم رعایت نرخ مصوب در چهارچوب آیین نامه، برای صدور ضمانتنامه‌های بانکی توسط بانک‌های ایرانی و جهت شرکت در مناقصات بین المللی، عدم حضور در مناقصات نهاد‌های مالی بین المللی نظیر بانک‌های توسعه‌ای بین المللی و بانک توسعه اسلامی به دلیل ضعف ارتباطی موجود از مشکلات صادرات است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات