نصب 80دستگاه پست هوايي برق در زرنديه

به گزارش پايگاه خبري توانير ، مهندس محسن فتاحي ، افزايش قدرت 16دستگاه پست هوايي،احداث 11كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي و اصلاح بيش از 4كيلومتر  شبكه فشار متوسط هوايي را از جمله اقدامات انجام شده در سال جاري است.

وي بابيان اينكه بيش از 7كيلومتر كابل خودنگهدار در زرنديه احداث شده است،افزود:همچنين 29كيلومتر و 500متر شبكه فشار ضعيف به كابل خودنگهدار تبديل شده است.

مديرتوزيع برق شهرستان زرنديه ،كاهش خاموشي فشار ضعيف، جلوگيري از سرقت شبكه، اصلاح مبلمان شهري، تطابق سازگاري شبكه برق رساني با طبيعت و جلوگيري از انشعاب غير مجاز را از مزاياي كابل خودنگهدار برشمرد.

وي نصب 629 اصله پايه بتوني،نصب 324 دستگاه چراغ،تعويض 2410لامپ،4500متر شاخه بري،تعويض 918مقره،تعويض وبركناري 208پايه فرسوده،برگزاري 12تعمير گروهي از ديگر اقدامات انجام شده  در شهرستان زرنديه دانست.

مديرتوزيع برق شهرستان زرنديه بابيان اينكه تعداد كل مشتركين اين شهرستان 35هزار و599مشترك است ،افزود: 754انشعاب طي 9ماه سال جاري به متقاضيان  اين شهرستان واگذار شده است.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات