برگزاري دوره آموزشي حفاظت ويژه در شبكه هاي برق ايران

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، طي اين دوره كه به مدت سه روز در سطح امور ديسپاچينگ برگزار شد؛ اكبر نوزاد آمنه، رئيس گروه زيرساخت و حفاظت ويژه و مدرس اين دوره، مواردي در رابطه با نقش رله هاي حفاظت ويژه و هماهنگي با رله هاي حفاظت كلاسيك، جهت پايداري و جلوگيري از فروپاشي شبكه مطرح كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات