مناسب سازي فضاي اداري شركت آب وفاضلاب ساوه براي تردد معلولان جسمي

مناسب سازي فضاي اداري شركت آب وفاضلاب ساوه براي تردد معلولان جسمي


800x600

در راستاي تكريم ارباب رجوع ومناسب سازي فضاي ورودي شركت آب وفاضلاب شهرستان ساوه ، اين امور اقدام به انجام عمليات بهسازي براي تسهيل در تردد مراجعاني كه داراي معلوليت جسمي هستند نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس شهباز مديرعامل شركت آب وفاضلاب ساوه اظهار داشت : ازآنجايكه معلوليت وبيماري جزء جدايي ناپذير زندگي انسان ها است اداره ها وسازمانها مكلف  هستند تا نسبت به مناسب سازي ساختمانهاي اداري  براي رفت وآمد افراد كم توان و بيماران جسمي اقدام نمايند.

مهندس شهباز در ادامه تصريح كرد : شركت آب وفاضلاب ساوه پس ازهماهنگي هاي صورت گرفته با اداره بهزيستي ساوه و رعايت موضوعات مورد نظر دركوتاهترين زمان اقدام به استانداردسازي فضاي اداري آب وفاضلاب ساوه  نمود.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات