برگزاری دوره آموزشی حفاظت ویژه در شبکه های برق ایران

برگزاری دوره آموزشی حفاظت ویژه در شبکه های برق ایران

دوره آموزشی حفاظت ویژه در شبکه های برق ایران در شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، طی این دوره که به مدت سه روز در سطح امور دیسپاچینگ برگزار شد؛ اکبر نوزاد آمنه، رئیس گروه زیرساخت و حفاظت ویژه و مدرس این دوره، مواردی در رابطه با نقش رله های حفاظت ویژه و هماهنگی با رله های حفاظت کلاسیک، جهت پایداری و جلوگیری از فروپاشی شبکه مطرح کرد.

دوره آموزشی حفاظت ویژه در شبکه های برق ایران در شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، طی این دوره که به مدت سه روز در سطح امور دیسپاچینگ برگزار شد؛ اکبر نوزاد آمنه، رئیس گروه زیرساخت و حفاظت ویژه و مدرس این دوره، مواردی در رابطه با نقش رله های حفاظت ویژه و هماهنگی با رله های حفاظت کلاسیک، جهت پایداری و جلوگیری از فروپاشی شبکه مطرح کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات