بررسی راه های همکاری بخش آب وزارت نیرو و کانون جهادگران جهاد...

در نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون جهادگران جهاد سازندگی ، ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های کانون جهادگران جهاد سازندگی و هم چنین اقدامات، راهکارها و انتظارات شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور دکتر محمد تقی امانپور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی به همراه تعدادی از مدیران کانون و مهندس عبدالله فاضلی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی و  مسئولان مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی تشکیل شد، ابتدا مهندس فاضلی طی سخنانی انتظارات مورد نظر را برای همکاری دو جانبه از جمله  تقویت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری و اجرای طرح های آبخیزداری به منظور اثر بخشی آنها بر تعادل بخشی آبخوانها،نظارت بر الگو و سطوح زیر کشت چاههای کشاورزی متناسب با آب قابل برنامه ریزی،  ایجاد ، تقویت و استقرار نظام مدیریت مشارکتی منابع آب زیر زمینی و بهره برداران ، ترویج و آموزش روستاییان و کمک به بسترسازی فرهنگی و ارتقاء آگاهی های عمومی برای اجرائی شدن تکالیف را مطرح کرد.

در ادامه دکتر امانپور مدیر عامل و عضو شورای مرکزی کانون جهادگران ضمن ارائه گزارش کاملی از دستاوردها وتجربیات موفق جهاد سازندگی در حوزه آب و خاک و آبخیزداری و آبخوانداری بر وجود الگوهای موفقی که چاره ساز بحران افت سفره ها باشد تاکید نمودند. از جمله این دستاوردهاامکان مدیریت بهینه نزولات و جلوگیری از تبخیر بی رویه و تولید آب جدید تا ، افزایش راندمان آبیاری کشاورزی از 45 به 85 درصد، استفاده از آبهای غیر متعارف و استفاده از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پُر محصول و همچنین چگونگی افزایش سطح مکانیزاسیون کشاورزی و رویکرد توسعه تولیدات گلخانه ای و صنعتی که مصرف بسیار کمی نسبت به تولید در مزارع دارد تاکیدکرد.

دکتر امانپور همچنین  پیشنهاد کرد با توجه به  قابلیت اعتماد مردم به کانون جهادگران جهاد سازندگی با تشکیل کارگروهی فعال ، فعالیت کارگروه آبخیزداری کانون که مستندسازی و تجربیات موفق تغذیه سفره های زیرزمینی را در دستور کار دارد مورد توجه قرارگیرد. وی همچنین بر امکان پذیری همکاری فعال کانون در تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین بر امکانپذیری انجام 5 پروژه که بتواند اهداف مذکور را پوشش دهد تأکید و مقرر شد این جلسات تا اخذ نتیجه ادامه یابد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

منبع خبر

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات