بازدید مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و مهندس علیمردانی، معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان از پیشرفت...

بازدید مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و مهندس علیمردانی، معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان از پیشرفت...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات