حضور مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان و مهندس عليمرداني ، معاون مهندسي و ساخت راه و شهرسازي استان در جلسه شور...

حضور مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان و مهندس عليمرداني ، معاون مهندسي و ساخت راه و شهرسازي استان در جلسه شور...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات