شهروندان برای حفظ ایمنی همنوعان خود به یاری شهرداری بشتابند

شهروندان برای حفظ ایمنی همنوعان خود به یاری شهرداری بشتابند

شهروندان برای حفظ ایمنی همنوعان خود به یاری شهرداری بشتابند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ شهروندان گرامی گرچه آتش نشانان و پاکبانان شهرداری ارومیه در معابر مختلف شهر در رابطه با ایمن سازی معابر تلاش کرده و قندیل های تشکیل شده را می شکنند، اما در این خصوص باید به نکات زیر توجه کرد:
1- پرسنل عملیاتی شهرداری با توجه به گستردگی شهر و تعداد زیاد معابر فرعی توان قندیل زدایی در تمامی اماکن موجود در شهر را ندارند و تحقق کامل ایمنی در شهر، مشارکت همه همشهریان که همانا فرهنگ شهروندی است، را می طلبد.
2- همه افراد جهت حفظ ایمنی خود، خانواده، همسایگان و همشهریان خود از لحاظ انسانی و اخلاقی می طلبد که در رابطه با ملک شخصی خود احساس مسئولیت داشته و سلامتی شهروندان را فدای راحتی و یا بی تفاوتی نکنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات