ساماندهی آب های سطحی از اولویت های منطقه است

ساماندهی آب های سطحی از اولویت های منطقه است

شهردار منطقه سه شهر ارومیه گفت: محل های مستعدد خطر در هنگام بارندگی ها در سطح منطقه شناسایی شده و اقدامات لازم جهت ساماندهی صورت گرفته است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ جواد حقیقی با بیان اینکه ساماندهی آب های سطحی از اولویت های منطقه به ویژه در فصل بارش ها است، بیان کرد:  از نظر ساماندهی آب های سطحی  با ساخت کانال در سطح منطقه موفق عمل کرده ایم .
وی عنوان کرد:  محل های مستعدد خطر در هنگام بارندگی ها نیز شناسایی شده و اقدامات لازم جهت ساماندهی صورت گرفته است.
شهردار منطقه سه شهر ارومیه  افزود:  محل آپارتمان های مسکن مهر فرخی، ادامه فداییان، طرزیلو از جمله محل های مستعدد آب های سطحی بوده  که با برنامه ریزی های لازم و ساخت کانال این محل های مستعدد نیز در حال ساماندهی است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، 956 متر کانال با هدف ساماندهی آب های سطحی در سطح منطقه سه ساخته شده است. اظهار کرد:  در حال حاضر کانال های ساماندهی آب های سطحی چون کانال طرزیلو و فدائیان اسلام در حال اجرا است و هم چنین کانال خوبرویی درسال جاری به اتمام رسید.
شهردار منطقه سه شهر ارومیه با اشاره به ساخت جدول و جوی در سطح منطقه سه از ابتدای سال جاری، بیان کرد:  از ابتدای سال جاری یک هزارو 20 متر جوی و  در حدود 2600 متر جدول  با کانیو در سطح منطقه ساخته شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات