برنامه عملیاتی ۹۷-۱۴۰۰ مبنای کار مدیریت شهری / با افتخار می گوییم ...

برنامه عملیاتی ۹۷-۱۴۰۰ مبنای کار مدیریت شهری / با افتخار می گوییم ...

برنامه عملیاتی ۹۷-۱۴۰۰ مبنای کار مدیریت شهری / با افتخار می گوییم پروژه ای که حتی یک روز تاخیر داشته باشد، نداریم

شهردار مشهد ضمن اشاره به اقدامات انجام شده طی دوسال گذشته در مجموعه مدیریت شهری تاکید کرد: برنامه عملیاتی سال ۹۷الی۱۴۰۰ مبنای کار مدیریت شهری در تمامی حوزه ها بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی امروز در نهمین جلسه شورای اداری شهرداری مشهد در سال ۹۸ که با حضور علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، معاونان استاندار و فرماندار مشهد برگزارشد، گفت: ما برای فعالیت های خود در شهرداری یک مبنای اساسی با عنوان برنامه عملیاتی چهارساله ۹۷-۱۴۰۰ است. برنامه ای چهارساله ای که ۱۳مضمون اصلی را در حوزه های حمل و نقل عمومی، فضای سبز، مدیریت پسماند، هوشمند سازی، فرهنگی، اجتماعی، خدمات شهری و سایر موارد پیگیری می کند.
وی افزود: در برنامه چهارساله عملیاتی شهرداری مشهد، در کنار این که به برنامه های اصلی توجه شده، اهداف کمی هم مورد توجه قرارگرفته است، به این معنی که مشخص شود در هرسال چه میزان پیشرفت درچه بخشی وجود داشته است، که شاخص های آن نیز درچهارچوب برنامه عملیاتی مشخص شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پس از گذشت دو سال از زمان اجرایی شدن این برنامه درسال های ۹۷ و ۹۸ بررسی هایی انجام شده که نشان می دهد به جز در دو یا سه مورد که شاهد عقب ماندگی حدود ۵ درصد بوده ایم (که این عقب ماندگی جزئی نیزعموما به دلیل تغییرات و افزایش شدید قیمت ها بوده است) در سایر حوزه ها ازبرنامه عقب نیستیم.
کلائی تصریح کرد: همان مواردی هم که از برنامه عقب است به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا عقب ماندگی جبران شود، لذا با این شرایط امیدورایم در پایان دوره کاری پنجم در سال ۱۴۰۰ به اهداف خود دراین زمینه دست پیدا کنیم.
شهردار مشهد با بیان این که برنامه عملیاتی ۹۷-۱۴۰۰ شهرداری مشهد، سه مساله را به صورت جدی دنبال می کند اظهارکرد: مساله اول این است که شهر مشهد در حوزه اقتصادی، شهری توانمند و قدرتمند باشد و عملا بتواند فعالیت های اقتصادی را بهبود ببخشد و درپی آن شغل ایجاد شده و مردم بتوانند رفاه و آسایش بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: مساله دوم، افزایش کیفیت میزبانی از زائران حضرت رضا (ع) ومساله سوم نیزجایگاه شهرمشهد درآینده است، این که شهرمشهد بتواند درآینده درمناسبات ملی و منطقه ای نقش درخوری را ایفا کند که این کار به زیرساخت هایی نیاز دارد که در برنامه عملیاتی شهرداری مشهد این موضوع نیزپیگیری می شود.
کلائی با اشاره به این که درسال ۹۸ تمام توان خود را گذاشتیم تا از سه مساله جلوگیری کنیم، افزود: مساله اول این بود که به دلایل اقتصادی فعالیت های مرتبط با توسعه شهری متوقف نشود که خوشبختانه با افتخار می توانیم بگوییم یک پروژه که حتی یک روزبه دلیل مسائل مالی تاخیرداشته باشد، نداریم.
شهردارمشهد اضافه کرد: مساله دوم تسهیل کارشهروندان بود که تا حدود زیادی با رویکردهای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن تعداد زیادی از خدمات، توانسته ایم در این مسیر گام های خوبی برداریم، البته می پذیریم که ۱۰۰سال است که مردم در لبه تماس با مدیریت شهری هستند ومدیریت شهری عملا نسبت به آنها یک موضع پاسخگویی داشته وهمیشه نارضایتی هایی دراین زمینه وجود داشته اما سعی کرده ایم که این موضوع را با مبارزه با فساد وشفاف سازی کم کنیم.
وی تصریح کرد: مساله سوم نیز درسال ۹۸ تامین منابع مالی برای اتمام کارهایی است که در حال اجرا داریم، درمجموع درسال ۹۸ استانداری درتامین مالی کمک های زیادی به مدیریت شهری کرده است که تشکر می کنیم و امیدواریم این حمایت درحوزه های بانکی و مالی ادامه داشته باشد.
وی با بیان این که فضای همدلی در استان برای انجام و پیشبرد کارها بی نظیر است، اظهارکرد: ما نیز درحوزه تسهیل کار شهروندان سعی کرده ایم یک حوزه بین نهادی باشیم و بتوانیم رابطه خوبی را میان حوزه های مختلف استان در راستای خدمات رسانی و اجرای پروژه ها برقرارکنیم که ازحمایت های استاندار در ایجاد این همگرایی و همدلی تشکر می کنیم.
وی تصریح کرد: چیزی که باعث خوشحالی می شود این است که کارهایی را که مدیریت شهری اراده می کند با هماهنگی بین بخشی انجام شود به خوبی انجام می شود، به عنوان نمونه مدل کشف رود یک مدل و بازآفرینی مدل دیگری است در این زمینه که مورد تاکید مدیریت شهری بوده است.
کلائی ادامه داد: در دو ماه پایانی سال همیشه فعالیت های ما افزایش پیدا می کند، سال گذشته اقداماتی برای پذیرایی بهتر از زائران درایام نوروز در حوزه حمل و نقل، اقامت، تنظیف شهری و سایر موارد انجام شد که خوشبختانه از آن استقبال شد، امسال نیزاین اقدامات با قدرت و قوت بیشتری انجام خواهد شد و تمام ارکان مدیریت شهری بسیج خواهند شد تا استقبال از بهار خوبی داشته باشیم.
شهردار مشهد ضمن اشاره به درخواست استاندارخراسان رضوی برای مناسب سازی شهر برای معلولان و جانبازان نیز گفت: مدیریت شهری تمام تلاش خود را در راستای مناسب سازی معابر گذاشته است اما تعیین کننده اولویت ما نیستیم بلکه مردم، جانبازان و معلولان باید اولویت ها را مشخص کنند که در همین راستا نرم افزار«چشم شهر» روز گذشته رونمایی شد که از این طریق شهروندان عزیز می توانند محل هایی را که نیاز به مناسب سازی دارند به مدیریت شهری اعلام کنند.
وی افزود: درمجموع بحث مناسب سازی شهر برای معلولان آن قدر بزرگ است که نیازمند یک مدیریت هماهنگ و یکپارچه مانند الگوی ساماندهی کشف رود است که اگر با این الگو نسبت به مناسب سازی معابر اقدام کنیم پیشرفت خوبی خواهیم داشت.
کلائی به صحبت های استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی حاشیه شهر مشهد اشاره و اضافه کرد: اقدامات خوبی از سوی مدیریت شهری درحاشیه شهر درحال انجام است اما در برخی موضوعات دچارنقص هستیم و اختلاف نظرهای بین بخشی وجود دارد که دراین مسیر نیز می توان از الگوی کشف رود استفاده کرد لذا درخواست داریم جلسه ای از ستاد تدبیر به مشکلات مدیریت شهری اختصاص داده شود.
شهردار مشهد در بخشی دیگر از جلسه شورای اداری شهرداری با اشاره به اقدامات انجام شده در پی بارش برف اخیر گفت: فعالیت های انجام شده برای بازگشایی معابر و هماهنگی سازمان ها با یکدیگر نشان داد برخی شاخص ها در مجموعه مدیریت شهری در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی افزود: براساس شاخص هایی که می تواند سنجیده شود طی دوسال گذشته میزان همدلی و هماهنگی میان سازمان ها، مناطق و معاونت ها به ویژه عمران و خدمات شهری در خدمت رسانی به مردم خوب بوده است که این موضوع بسیار ارزشمند است و باید با قدرت ادامه پیدا کند.
وی با بیان این که وارد دو ماه پایانی سال شده ایم ماه هایی که بسیار پرکار خواهند بود، اظهارکرد: در این دوماه چه بخواهیم و چه نخواهیم با کارهای مضاعف روبه رو هستیم هرچند که درطول سال نیزفعالیت های زیادی از سوی همکاران انجام شده است که قابل تقدیراست.
کلائی تصریح کرد: در دو ماه باقی مانده از سال جاری، فعالیت حوزه های درآمدی شهرداری برای ما مهم است و این حوزه باید برای تحقق درآمد هزار میلیارد تومانی برنامه ریزی کرده و تمهیدات لازم برای افزایش ساعت کار جهت پاسخگویی به مردم درنظرگرفته شود.
شهردار مشهد با تاکید بر برنامه ریزی مناسب برای استقبال هرچه بهتراز بهار۹۹ برای بهتر شدن حال مردم اضافه کرد: براین موضوع تاکید داریم که حوزه های عمرانی، خدمات شهری و فرهنگی برنامه ریزی مناسبی را برای استقبال خوب از بهاردر دستور کار خود قرار دهند.
شهردار مشهد افزود: امسال باید در بحث استقبال از بهار به مناطق حاشیه شهر توجه بیشتری شده و استقبال از بهار درمناطق کم برخوردار پر رنگ تر از سال های گذشته باشد.
وی به اطلاع رسانی مناسب درخصوص اجرای پروژه های شهری اشاره کرد و افزود: نحوه نگاه مردم به پروژه ها و اطلاع رسانی به آنها درجریان اجرای پروژه و آگاه شدن مردم از تاثیراتی که اجرای پروژه بر زندگی آنها خواهد داشت موثرترخواهد بود لذا در دو ماه پایانی سال باید به موضوع اطلاع رسانی درخصوص پروژه های در حال اجرا توجه شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال شاهد آغاز و افتتاح تعداد زیادی پروژه شهری بوده ایم که در دو ماه آینده نیز این روند بیشتر خواهد شد اما در این میان آنچه در کنار برگزاری مراسم ضرروی است، زمینه سازی روانی تاثیرات پروژه برای مردم و همچنین اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به ضرورت اجرای آن است تا مردم بدانند با اجرای پروژه چه مشکلاتی رفع شده است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات