دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری اختصاص ...

دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری اختصاص ...

دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری اختصاص دهند

معاون اجتماعی و توسعه محلی سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری محلات هدف اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد حمید رضا باقری، امروز در بازدید خبرنگاران از دفاتر تسهیل گری سازمان بازآفرینی شهری در خصوص فعالیت این دفاتر افزود: قرار است یک سال بعد از فعالیت، این دفاتر به سند توسعه محله برسند و این اسناد برای اجرا باید به تصویب ستاد بازآفرینی شهرستان مشهد برسد.
وی با بیان این که زمان کوتاهی از فعالیت این دفاتر می گذرد، اضافه کرد: مهمترین اقدامی که در حال حاضر دفاتر تسهیلگری انجام دهند جلب مشارکت مردم برای بازآفرینی محلات هدف است.
وی تصریح کرد: هدف از راه اندازی دفاتر تسهیل گری در این محلات در کنار جلب مشارکت مردم درکنار هم قراردادن متخصصین شهری در کنار مردم است تا توانمند شوند و تغییرات لازم بررای رسیدن به حداقل استانداردهای کالبدی اجتماعی و اقتصادی انجام شود.
باقری با اشاره به این که سازمان بازآفرینی شهری مکلف شده است تا گروه ها و دفاتر متخصصین را با اولویت بندی هایی درکنار هم قرار دهد، اظهارکرد: ترکیب دفاتر از ۴ متخصص شهرسازی،کارشناسان اجتماعی اقتصادی و حقوقی تشکیل شده است تا درکنار مردم محله قرار بگیرند و مسائل را تحلیل کرده و در نهایت به سند توسعه محله برسند.
معاون اجتماعی و توسعه محلی سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: دستگاهها موظف هستند درچهارچوب سندی که از سوی دفاتر تسهیل گری تدوین و به تصویب سازمان رسیده است فعالیت کنند.
وی افزود: قرارگرفتن مردم درکنار دفاتر باعث خواهد شد تا دغدغه های آنها دراسناد اعمال شده و دستگاه ها را ملزم به اجرا کند.
۲۸ هکتار بافت فرسوده در محله آوینی
درادامه این بازدید نصرتی، مدیر دفتر تسهیل گری محله شهید آوینی نیز اظهارکرد: محله آوینی با مساحت ۸۶ هکتار در ابتدای گلشهر واقع شده و دارای ۲۴ هزار نفرجمعیت، ۵ هزار قطعه مسکونی و ۲۸ هکتار بافت فرسوده است.
وی تصریح کرد: شناخت ویژگی های اجتماعی، فرهنگی گروه های تاثیرگذار و معتمدین بخشی از وظایف دفاتر تسهیل گری در راستای جلب مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله است.
وی با بیان این که شناخت استخوان بندی ها، محورهای اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی یکی دیگر از اهداف این دفاتر است، تصریح کرد: بر اساس این شناخت و بررسی ها است که سند توسعه محله تدوین می شود.
نصرتی ادامه داد: اجرای پروژه های اعتماد ساز و تعدادی از پروژه های کوچک که خواست مردم نیز هست و همچنین مناسب سازی راه های دسترسی معلولان در این محله که بیش از هزار نفر معلول دارد به جلب مشارکت ساکنان محل کمک خواهد کرد.
مدیر دفتر تسهیل گری محله شهید آوینی گفت: همچنین پیگیریم تا با راهکارهای مورد نظر مشکل سندهای قولنامه ای این محله حل شود.
دو زمین ورزشی محله مهرآباد درحال تجهیز است
همچنین در ادامه این بازدید علیرضا ظاهری، مدیر دفتر تسهیلگری مهرآباد نیز افزود: این محله دارای ۲۲ هزار نفر جمعیت ۱۷۲ هکتار وسعت و ۴هزار قطعه مسکونی است که ۱۳۲هکتار از ۱۷۲ هکتار آن سکونتگاه های غیر رسمی است.
وی با اشاره به اینکه در مدت زمان فعالیت دفتر تسهیلگری محله مهرآباد مراکز خدماتی این منطقه شناسایی شده است، اظهارکرد: این کار باعث شده است تا نقاط محروم از خدمات مشخص و برای رفع نیارها برنامه ریزی های مناسب انجام شود.
ظاهری با بیان اینکه دو زمین ورزشی در مهرآباد در حال تجهیز است، تصریح کرد: با توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان محل مشکلات و معضلات اصلی محله شناسایی شده است که دراین میان اصلی ترین نیاز ایجاد امنیت اجتماعی است که در این زمینه با سپاه و نیروی انتظامی مذاکراتی انجام شده تا امنیت دراین محله اقزایش یاید.
وی ادامه داد: کمبود خدمات اجتماعی، وجود زمین های بایر که محل حضور معتادین شده است درحالی که کودکان نیز از این محل ها عبور می کنند نارضایتی ساکنان محل را درپی داشته است که از میان بردن این دغدغه دراسناد بازآفرینی موردتوجه قرارگرفته شده است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات