برگزاري جلسه هماهنگي شركتهاي توزيع برق منطقه 4 كشور ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز: چهارمين جلسه هماهنگي شركتهاي توزيع نيروي برق جنوب و جنوب غرب كشور در بهمن امسال با موضوع استقرار قبض سبز، شاخصهاي وصول مطالبات و كاهش تلفات ،در ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.

اين جلسه با حضور مديران عامل، معاونان فروش و خدمات مشتركان و برخي مديران شركتهاي توزيع برق لرستان، استان خوزستان، اهواز، شيراز، استان فارس، استان بوشهر، استان كهگيلويه و بوير احمد برگزارشد.

مديرعامل برق اهواز درآغازجلسه بيان داشت: ما همواره درخصوص وصول مطالبات در شركتهاي توزيع با مشكلاتي روبرو بوده ايم و با توجه به اينكه قبض كاغذي نيز طي ماههاي اخيرحذف شده است بررسي نتايج حذف قبض و مشكلات احتمالي پيش آمده و چگونگي افزايش وصول مطالبات از موارد مهم جلسه امروز است.

حسن كريمي در ادامه افزود: وصول مطالبات متاثر از عوامل مختلفي است كه ممكن است در نقاط مختلف كشور متفاوت باشد و براي رفع آن نمي توان نسخه واحدي داشت به عنوان مثال در استان خوزستان رخداد جنگ تحميلي و شرايط آب و هوائي گرم و وجود صنايع بزرگ با شرايط خاص ازجمله عوامل تاثيرگذار در اين مورد است.

وي در ادامه افزود: در اين جلسه بنا داريم با همفكري و هم انديشي موضوع وصول مطالبات را بررسي كنيم تا ضمن تعامل با توانير، مشتركان محترم و همچنين دستگاههاي استاني از متضرر شدن شركتهاي توزيع جلوگيري و در عين حال بتوانيم خدمات مطلوب خود را نيز ارتقا دهيم.

كريمي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در حال حاضر دستگاههاي زير مجموعه وزارت نيرو داراي مطالباتي هستند كه با فراهم كردن زمينه هاي تهاتر مي توان اين بدهي ها را نيز تعيين تكليف و ساماندهي كرد.

مهندس جلال زراعت پيشه رييس كميته معين شركت هاي توزيع نيروي برق جنوب و جنوب غرب (منطقه چهار)كشوربا اشاره به اهداف برگزاري اين جلسه اظهارداشت: موضوع جلسه استقرار قبض سبز، شاخصهاي وصول مطالبات از مشتركان سخت وصول، ضرورت اخذ تفاهم نامه با دفاتر ICT روستايي، تعويض كنتورهاي معيوب و محاسبه انرژي ذخيره شده از طريق تعويض اين كنتورها و كاهش تلفات است.

وي در ادامه افزود: وصول مطالبات به عنوان مساله مهم و حياتي براي شركتهاي توزيع است و هم انديشي و بررسي علت يا عوامل تاثيرگذار درميزان وصول مطالبات شركتهاي توزيع مناطق مختلف و اشتراك گذاري اين اطلاعات ودستاوردهاي موفق و مفيد مي تواندزمينه ساز انتقال دانش و تجربه براي سايرشركتها باشد.

مديرعامل توزيع برق شيراز و رييس كميته معين مشتركان شركتهاي توزيع منطقه چهار كشور درخصوص اجراي طرح قبض سبز اظهار داشت: يكي از نكاتي كه در قبض سبز بسيار مهم و ضروري است جمع آوري صحيح اطلاعات مشتركان و همچنين ايجاد راهكارهاي مناسب جهت صحت سنجي اطلاعات وارده و بررسي اطمينان از ارسال پيامك به موبايل مشتركانبه طور مستمر است تا حقوق متقابل شركت هاي توزيع و مشتركان همواره رعايت شود.

در ادامه اين جلسه مديران شركتهاي حاضر به بيان وضعيت وصولي و موانع و چالشهاي پيش روي شركت خود پرداختند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات