از سوی متخصصان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهیدرجایی قزوین در حال انجام است؛ تعمیرات مربوط به تجهیزات الکتریکی واحد شماره یک گازی

از سوی متخصصان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهیدرجایی قزوین در حال انجام است؛ تعمیرات مربوط به تجهیزات الکتریکی واحد شماره یک گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات