بازدید رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اراک از مر...

بازدید رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اراک از مر...به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، فرزانه رحمتی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک به همراه نجفی معاون فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری و آخانی کارشناس و مشاور فضای سبز شهری اراک، از مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره اداره های فضای سبز مناطق ۵ و ۲۲ شهرداری تهران بازدید نمودند.

لازم به ذکر است، این بازدید در راستای مصوبه اخیر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک، در خصوص پایه ریزی ایجاد مرکز آموزش و مشاوره شهروندی در مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک با هدف بستر سازی مناسب و علمی در مسیر جلب مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهر اراک، صورت پذیرفت.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات