شهرهای ایران تاب‌آور نیستند/ محدودیت افزایش تاب‌آوری، کمبود بودجه است/ سکونت ۲۷ درصد جمعیت کشور در ۹ درصد مساحت لرزه‌خیز/ گفتمانِ تاب‌آوری شهری در برنامه‌ریزی شهری وارد شود/ ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور بدون‌اسکلت هستند/وظایف شهرداری‌ها و سیستم نظارت باید بازنگری شود/در شهر تهران ۱۷درصد جمعیت در یک درصد مساحت کشور متمرکز هستند

شهرهای ایران تاب‌آور نیستند/ محدودیت افزایش تاب‌آوری، کمبود بودجه است/ سکونت ۲۷ درصد جمعیت کشور در ۹ درصد مساحت لرزه‌خیز/ گفتمانِ تاب‌آوری شهری در برنامه‌ریزی شهری وارد شود/ ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور بدون‌اسکلت هستند/وظایف شهرداری‌ها و سیستم نظارت باید بازنگری شود/در شهر تهران ۱۷درصد جمعیت در یک درصد مساحت کشور متمرکز هستند

کارشناسان و صاحبنظران بی‌توجهی به تعادل جمعیتی و تمرکز جعیت در کلانشهرها و نامتوازن بودن جمیعت و زیرساخت‌ شهرها، عدم دقت لازم در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری، عدم‌نظارت و کاستی‌های فراوان در این زمینه، مشکلات متعددی را برای شهرها ایجاد کرده و همین موارد برخی از چالش‌ها و موانع پیش روی ارتقای تاب آوری در شهرها هستند. با حضور محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات و همچنین غزال راهب، رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز، موضوع تاب آوری شهرها، موانع پیش رو و راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در شهر تهران ۱۷درصد جمعیت در یک درصد مساحت کشور متمرکز هستند که این تجمع جمعیتی به همراه عوامل خطرزا می‌تواند تاب‌آوری شهرها را با مشکل مواجه کند. موضوع ارتقای تاب‌آوری شهرها موضوعی مورد وفاق جامعه بین‌المللی است و در مجموع در حال حاضر، شهرهای ایران وضعیت مناسبی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات