۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور بدون‌اسکلت هستند

به گزارش اخبار ساختمان، کارشناسان و صاحبنظران بی‌توجهی به تعادل جمعیتی و تمرکز جعیت در کلانشهرها و نامتوازن بودن جمیعت و زیرساخت‌ شهرها، عدم دقت لازم در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری، عدم‌نظارت و کاستی‌های فراوان در این زمینه، مشکلات متعددی را برای شهرها ایجاد کرده و همین موارد برخی از چالش‌ها و موانع پیش روی ارتقای تاب آوری در شهرها هستند. در میزگرد پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات و همچنین غزال راهب، رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز، موضوع تاب آوری شهرها، موانع پیش رو و راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع ارتقای تاب‌آوری شهرها موضوعی مورد وفاق جامعه بین‌المللی است و در مجموع در حال حاضر، شهرهای ایران وضعیت مناسبی از نظر تاب‌آوری ندارند و باید این موضوع در اولویت بیشتری قرار بگیرد. از نظر نقشه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات