تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸

بسمه تعالی

تقویم آموزشی دوره­ های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند­ماه ۱۳۹۸

ردیف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست ( HSE )

عمران و

معماری

اجرا

۳

۱۵:۰۰

یکشنبه

۹۸/۱۱/۲۰

یکشنبه

۹۸/۱۱/۲۰

یکشنبه

۹۸/۱۱/۲۰

۲

نکات اجرایی سازه­های بتن مسلح (۱)

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

چهارشنبه

۹۸/۱۱/۲۳

چهارشنبه

۹۸/۱۱/۲۳

چهارشنبه

۹۸/۱۱/۲۳

۳

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (۱)

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

پنجشنبه

۹۸/۱۱/۲۴

پنجشنبه

۹۸/۱۱/۲۴

پنجشنبه

۹۸/۱۱/۲۴

۴

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (۱)

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

جمعه

۹۸/۱۱/۲۵

جمعه

۹۸/۱۱/۲۵

جمعه

۹۸/۱۱/۲۵

۵

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی                    ساختمان (۱)

عمران و

معماری

اجرا

۳

۱۴:۳۰

سه ­شنبه

۹۸/۱۱/۲۹

سه ­شنبه

۹۸/۱۱/۲۹

سه­ شنبه

۹۸/۱۱/۲۹

۶

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

عمران و

معماری

اجرا

۳

۱۵:۰۰

یکشنبه

۹۸/۱۲/۰۴

یکشنبه

۹۸/۱۲/۰۴

یکشنبه

۹۸/۱۲/۰۴

۷

نکات اجرایی سازه­های مصالح بنایی، دیوارچینی، سقف، نازک­کاری و نماسازی

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

سه­ شنبه

۹۸/۱۲/۱۳

سه ­شنبه

۹۸/۱۲/۱۳

سه­ شنبه

۹۸/۱۲/۱۳

۸

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۱۴

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۱۴

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۱۴

۹

نکات اجرایی پی­های سطحی

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

سه ­شنبه

۹۸/۱۲/۲۰

سه­ شنبه

۹۸/۱۲/۲۰

سه­ شنبه

۹۸/۱۲/۲۰

۱۰

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

پنجشنبه

۹۸/۱۲/۲۲

پنجشنبه

۹۸/۱۲/۲۲

پنجشنبه

۹۸/۱۲/۲۲

۱۱

نکات اجرایی سازه­های فولادی (۱)

عمران و

معماری

اجرا

۳

۸:۳۰

جمعه

۹۸/۱۲/۲۳

جمعه

۹۸/۱۲/۲۳

جمعه

۹۸/۱۲/۲۳

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات