تشکیل جلسه پدافندغیرعامل شهرستان تفرش

تشکیل جلسه پدافندغیرعامل شهرستان تفرش

صبح امروز،جلسه پدافندغیرعامل شهرستان ،بریاست حمید رضا فراهانی فرماندارتفرش وباحضورمنصوری زاده بخشدار ، ابراهیمی فر شهردار تفرش و سایر اعضاء در فرمانداری برگزارشد.
فراهانی فرماندارتفرش براهمیت نهادینه کردن اصول،الزامات وملاحظات مهندسی درطراحی کلیه پروژه ها درشهرستان تاکید نمود.
وی همچنین،تشکیل جلسات بین بخشی ادارات مربوطه جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی به مردم راخواستار شد.
پیش بینی راههای جایگزین واماکن اسکان شهرستان درمواقع اضطرارو وضعیت آب شرب روستاها ازجمله موضوعات مطرح شده درجلسه پدافندغیرعامل شهرستان بود.

IMG_2020012332720IMG_2020012338743

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات