شهردار یزد حفاظت از محیط...

شهردار شهر جهانی یزد در دیدار اعضای کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کلانشهرهای ایران با وی، بر لزوم هم افزایی عمومی در حفاظت از ظرفیت های زیست محیطی در شهرها تاکید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال الدین عزیزی اطلاع‌رسانی و آموزش محیط زیستی به بخش‌های مختلف جامعه را نخستین گام فعالیت در راستای حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار دانست و تصریح ‌کرد: با آگاهی همگانی و برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی، تمام افراد جامعه نسبت به محیط زیست فعال و اثرگذار مثبت خواهند شد.

شهردار یزد حفاظت از محیط زیست را مهمترین عامل برای افزایش کیفیت زندگی شهری عنوان کرد و افزود: جذب مشارکت عمومی شهروندان برای حفاظت از ظرفیت‌های زیست محیطی یکی از راهکارهای موثر در این حوزه است.

وی با بیان اینکه برای افزایش حس مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به حفظ فضاهای سبز شهر و محیط زیست پیرامون خود باید سطح آموزشی شهروندان ارتقاء یابد، تصریح کرد: با وجود اینکه توجه به توسعه پایدار و محیط زیست شهری به عنوان یکی از سر فصل‌های اقدامات مدیریت شهری است، ولی در تحقق این امر نیاز به همراهی و توجه بیش از پیش از سوی شهروندان نیز موضوعی قابل توجه است.

چهارمین نشست کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کلانشهرهای ایران روزهای دوم و سوم بهمن ماه به میزبانی شهر جهانی یزد و با هدف ارائه الگوهای موفق، تبادل تجارب و مشارکت حول محور موضوعات مختلف محیط زیست از جمله قانون هوای پاک و تحلیل آیین نامه مرتبط با وظایف شهرداری‌های کلانشهرها برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات