چطور بلیت رایگان بگیرید؟

چطور بلیت رایگان بگیرید؟

چنانچه علیرغم داشتن بلیت تایید شده و حضور به موقع برای انجام خدمات پذیرش و به همراه داشتن اسناد مسافرتی لازم، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت ظرفیت ( ) امتناع کند و مسافر به طور داوطلبانه به این امر رضایت ندهد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و همچنین اهدای یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر است. اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا ۱۴ روز قبل از انجام پرواز صورت گیرد، در این صورت شرکت حمل کننده فقط موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. اگر ابطال پرواز از ۱۴ روز تا ۴۸ ساعت قبل از انجام پرواز صورت گیرد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت و جبران خسارت به میزان ۲۰ درصد نرخ بلیت است. چنانچه ابطال از ۴۸ ساعت مانده تا زمان پرواز انجام گیرد، در این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات