تا پایان سال جاری محقق خواهد شد: بهره برداری از ۲۰۰۰ مسکن مهر در هرمزگان

وی در بخش دیگری از این نشست که به موضوع زیرساختهای هرمز اختصاص داشت اشاره و به ضرورت مطالعات ساخت و سازهای هرمز، تاکید کرد و گفت: باید مطالعات اجرای ساخت و ساز در بحث معماری و روش‌های اجرایی و ملاحظاتی که در این جزیره وجود دارد به گونه‌ای عمل شود که بتوان در دهه‌های آینده نیز با سیاستگذاری‌های انجام شده پاسخگو فعالیت‌های صورت گرفته در هرمز بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات