برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام

در تاریخ 98/11/05 جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با ریاست جناب آقای مهندس سلیمانی دشتکی استاندارمحترم ایلام وحضور ریاست محترم دادگستری استان و مدیران کل دستگاه های ذیربط در سالن جلسات شهید ملکشاهی استانداری ایلام بر گزار گردید. درابتدای این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، آقای مهندس پور احمد مدیر عامل محترم آب منطقه ای استان و دبیر شورای حفاظت عالی آب استان ضمن بررسی مصوبات قبلی، گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات  ارائه و اعضاء نسبت به ارائه توضیحات اقدام نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر دهقانی ریاست محترم دادگستری کل استان ضمن تقدیر و تشکر ازدغدغه مدیران ارشد استان در رابطه با آب در راستای بهبود مدیریت منابع آبی استان با استناد به قانون توزیع عادلانه آب و تکالیف قانونی نهاد های مربوطه، بر حفظ و نظارت بر بهره برداری و صیانت از حریم و بستر رودخانه ها، نظارت بر حفر چاه و مصرف معقول و کنترل مجوزات اصداری از سوی آب منطقه ای استان  و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از شرکت آب منطقه ای استان تاکید نمودند. در پایان  آقای سلیمانی دشتکی استاندار محترم ایلام ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد آب منطقه ای استان بر لزوم همکاری اعضاء شورای و رعایت و اجرای مصوبات جلسات تاکید و نسبت به جمع بندی موارد مطروحه اقدام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات