كيلومتر خطوط برق قدرت به شبكه برق منطقه اي خوزستان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه عمليات احداث ورود و خروج يك مدار از خط 132 كيلو ولت جايزان كرنج به پايان رسيد، تصريح كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 134 كيلومتر مدار خط و 36 كيلومتر مدار هادي پرظرفيت به بخش انتقال و فوق توزيع شبكه تحت نظارت اين شركت اضافه شد.

محمود دشت بزرگ در خصوص عمليات احداث ورود و خروج يك مدار از خط 132 كيلو ولت جايزان- كرنج، اظهار داشت: اين عمليات در پست ايثار به طول 38 كيلومتر مدار به پايان رسيد و مورد بهره برداري قرار گرفت.

وي ارزش سرمايه گذاري اين پروژه را 307 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: تامين 36 مگاواتي برق موقت شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب و بازگرداني گاز پازنان،  احداث خطوط خروجي ايثار جهت بارگيري از پست در زمان برقداري، ايجاد رينگ بين پست هاي انتقال ايثار، اميديه 1، كرنج، جايزان و آقاجاري و امكان مانور بين پنج پست پس از احداث و تكميل پست هاي ايثار و جايزان و تغيير تغذيه پست 132 كيلو ولت آغاجري از مهم ترين اهداف بهره برداري از احداث ورود و خروج خط 132 كيلو ولت جايزان- كرنج بوده است.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات