تعويض يك ميليون كولرگازي فرسوده در مناطق گرمسير كشور

تعويض يك ميليون كولرگازي فرسوده در مناطق گرمسير كشور


به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر مصطفي رجبي مشهدي درخصوص ضرورت اجراي اين طرح گفت: در ايران بالغ بر22 هزار مگاوات از ميزان مصرف برق در فصول گرم و در ساعات اوج مصرف، مربوط به وسايل سرمايشي است كه به دليل افزايش تقاضا، اين ميزان سالانه روبه افزايش است.

عضو هيات مديره و معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانيربا اشاره به اين كه وسايل سرمايشي بيش از 65 درصد از مجموع مصرف برق مناطق گرمسير يك كه عمدتا استان هاي واقع در سواحل جنوبي كشور را به خود اختصاص مي دهند، خاطرنشان كرد: به منظور افزايش بهره وري انرژي در حوزه مصارف سرمايشي، طرح تعويض يك ميليون دستگاه كولرگازي فرسوده در مناطق گرمسير يك مطرح شد و در 30 دي ماه امسال به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.

رجبي مشهدي تصريح كرد: با تعويض يك ميليون كولر گازي فرسوده در مناطق گرمسير يك، ميزان مصرف اين كولرها به 50 درصد كاهش خواهد يافت كه منجر به كاهش 1600 مگاواتي ميزان مصرف برق كشور مي شود.

سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه اجراي اين طرح مزاياي فراواني دارد، اظهارداشت: كاهش هزينه هاي خانوار، مديريت بار برق در تابستان به ميزان 1600 مگاوات، كاهش مصرف انرژي كشور به ميزان حدود  8ميليارد كيلووات ساعت صرفه جويي برق و 2 ميليارد متر مكعب مصرف گاز نيروگاه ها از جمله مزاياي اجراي اين طرح به شمار مي رود.

وي توضيح داد: اين طرح مي تواند نياز به احداث 2 هزار مگاوات نيروگاه جديد را در كشور مرتفع كند چرا كه براي تامين 1600 مگاوات برق مورد نياز، بايد حداقل  دوهزار مگاوات نيروگاه جديد احداث شود كه با در نظر گرفتن ديگر هزينه ها براي احداث خطوط انتقال، پستها و خطوط توزيع نياز به سرمايه گذاري بيش از بيست هزار ميليارد تومان دارد.

رجبي مشهدي در عين حال با اشاره به اين كه اجراي اين طرح باعث كاهش مصرف گاز كشور نيز خواهد شد، گفت: تعويض يك ميليون  كولر گازي فرسوده مناطق گرمسير يك، به تنهايي باعث كاهش 2 ميليارد مترمكعب در مصرف سوخت گاز در نيروگاه هاي كشور خواهد شد.

سخنگوي صنعت برق در عين حال ياداور شد: با اجراي اين مصوبه، توليد داخل نيز رونق خواهد گرفت ودر نهايت باعث راه اندازي خطوط توليد كولرهاي گازي با راندمان بالا در كشور خواهد شد و فعال شدن گروه هاي اجرايي و افزايش اشتغالزايي را نيز به دنبال خواهد داشت.

رجبي مشهدي درخصوص سرمايه گذاري مورد نياز براي اين طرح نيز گفت: ميزان سرمايه گذاري براي اجراي اين طرح 650 ميليون دلار پيش بيني شده است كه طي چهار سال به انجام برسد كه سهم دولت از اين ميان 35 درصد تعيين شده است كه  از محل صرفه جويي سوخت حاصل از اجراي طرح پرداخت خواهد شد.

وي ادامه داد: همچنين 35 درصد از سرمايه گذاري هاي مورد نياز نيز توسط مشترك هاي داوطلب و 30 درصد نيز توسط شركت توانير تامين خواهد شد.

سخنگوي صنعت برق افزود سهم مشتركين داوطلب نصب كولرهاي پربازده به صورت اقساط 24 ماه در قبوض برق مشتركان، پس از نصب كولرهاي جديد راندمان بالا و اسقاط كولر فرسوده دريافت خواهد شد.

رجبي مشهدي همچنين در خصوص دوره بازگشت سرمايه اين طرح نيز گفت: با توجه به اين كه هزينه تعويض هر كولر 650 دلار معادل 8 ميليون تومان در نظر گرفته شده است، سرمايه گذاري در اين طرح دوساله بازگشت داده مي شود.

وي همچنين با بيان اين كه با تصويب شوراي اقتصاد، شركت توانير مسئول اجراي اين طرح خواهد بود، خاطرنشان كرد: كولرهاي جديد با بازدهي بالا، توسط سازندگان داخلي تامين خواهد شد كه اشتغالزايي مناسبي را در كشور به دنبال خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات