نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران خبر داد: مشارکت انبوه سازان در طرح مسکن ملی

وی در پاسخ به این پرسش که قرار است چه تعداد واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن توسط انبوه‌سازان ساخته شود، گفت: درخواست اولیه ما ساخت ۵۰ هزار واحد در سطح استان تهران ازجمله در تهرانسر است که البته این تعداد ظرفیت افزایش بیش از این رقم را نیز دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات