از ابتدای سال جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط به شبکه برق منطقه ای خوزستان اضافه شد

از ابتدای سال جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط به شبکه برق منطقه ای خوزستان اضافه شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه عملیات احداث ورود و خروج یک مدار از خط 132 کیلو ولت جایزان – کرنج به پایان رسید، تصریح کرد: با انجام این پروژه از ابتدای سال جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت افزوده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ در خصوص عملیات احداث ورود و خروج یک مدار از خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج، اظهار داشت: این عملیات در پست ایثار به طول 38 کیلومتر مدار به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را 307 میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: تامین 36 مگاواتی برق موقت شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب و بازگردانی گاز پازنان، احداث خطوط خروجی ایثار جهت بارگیری از پست در زمان برقداری، ایجاد رینگ بین پست های انتقال ایثار، امیدیه 1، کرنج، جایزان و آقاجاری و تغییر تغذیه پست 132 کیلو ولت آغاجری از مهم ترین اهداف بهره برداری از احداث ورود و خروج خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج بوده است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات