مردم سرپل ذهاب در انتظار سرپناه دائمی

فرهاد فقیهی، معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بعد از زلزله آبان ماه ۹۶، ستادهای معین در آنجا مستقر شد، اظهار داشت: از مجموع تعداد واحدهایی که در سطح ۹ شهرستان و بخش کوزران و ماهیدشت بود، ۴۱ هزار و ۱۵۸ واحد احداثی داشتیم که باید ساختمان از اول ساخته شود که از این تعداد ۹۸ درصد واحدهای روستایی صددرصد به اتمام رسیده است و ۲ درصد واحدهای روستایی باقی مانده در راستای فرصت سازی بوده است. وی با بیان اینکه ۶۷ هزار و ۵۴۸ واحد تعمیری در زلزله ۹۶ داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه اواخر سال ۹۷ کار تعمیرات واحدهای مسکونی در شهر و روستا تقریبا به اتمام رسیده است. معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد شهری احداثی داشتیم که عموما این واحدها در شهر سرپل ذهاب قرار دارد، گفت: از این تعداد ۹ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات