نتايج شمارش آراء صندوق هاي هشتمين دوره هيأت رييسه گروه هاي تخصصي سازمان

نتايج شمارش آراء صندوق هاي هشتمين دوره هيأت رييسه گروه هاي تخصصي سازمانلینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات