جلسه مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان با دكتر پارسي پور ، رييس سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص پيگيري اع...

جلسه مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان با دكتر پارسي پور ، رييس سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص پيگيري اع...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات