جلسه شورای اقامه نماز، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهر...

جلسه شورای اقامه نماز، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات