با تصميم مناسب به سرمايه گذاري و  رونق اشتغال در حوزه ساخت و ساز كمك كنيم

با تصميم مناسب به سرمايه گذاري و رونق اشتغال در حوزه ساخت و ساز كمك كنيم

شمشيربند افزود : حسب مصوبه شورا مقرر شد هرسازنده اي چنانچه از سطح تعيين شده توسط شهرداري منطقه تجاوز نمود بابت سطح مازاد مشمول ضريب 5 شود لذا نبايد اين ضريب به كل سطوح مجاز تسري پيدا كند چون هم شرعا و عرفا و قانونا درست نيست و هم اينكه موجب كاهش ساخت و ساز و در نتيجه اضرار به مشاغل وابسته ميگردد.

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري تاكيد كرد : با برنامه ريزي و تصميم مناسب به رونق اشتغال در بخش ساخت و ساز و نيز توسعه سرمايه گذاري كمك كنيم .

وي در راستاي بررسي لايحه بهاي خدمات حوزه حمل و نقل نيز تصريح كرد : طرح ترافيك مي بايست به گونه اي تهيه و اجرا شود كه اولا زمينه ساز ترفيه حال شهروندان باشد و در ضمن به درآمدزايي براي شهرداري كمك كند .

شمشيربند گفت : ايجاد درآمد براي شهرداري خوب و بلكه ضروري است اما نبايد موجب فشار مضاعف به مردم شود .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات