پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت

پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ راس ساعت ۱۲:۳۰ با حضور اعضای محترم کمیسیون و با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

پیرو دعوتنامه شماره ۶۰۱۰/د/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷  پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸  راس ساعت ۱۲:۳۰ با حضور اعضای محترم کمیسیون و با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و دبیر کمیسیون توسعه جناب آقای احسان دوست ضمن طرح و بررسی تکالیف و مصوبات راهبردی و کلیدی دومین نشست منطقه ای معاونین برنامه ریزی و مدیران فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت در استان یزد، گزارشی از فعالیت و عملکرد سامانه های تکلیفی درون و برون سازمانی موجود شرکت را برای اعضای حاضر در جلسه تشریح کردند و تاکید داشتند که از این پس با تعامل و همکاری مناسب کاربران هر یک از سامانه های مورد نظر گزارشی از اقدامات موثر و کلیدی ، مسائل، مشکلات و چالش های احتمالی آنها دریافت و جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارائه گردد.

سپس گزارش اجمالی از اقدامات ۹ ماهه شرکت در دو حوزه فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت مطابق فرمت ابلاغی ستاد به استحضار اعضای کمیسیون رسید و در ادامه مصوبات شاخص و کلیدی کمیته های ذیل کمیسیون توسعه نیز طرح موضوع شد و جهت اصلاح و تصویب به اطلاع اعضای محترم کمیسون رسید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات