مازوت جایگزین گاز می شود

به گزارش اخبار ساختمان، یدالله صادقی - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - اظهار کرد: هر سال در مقاطعی که مصرف گاز خانگی افزایش پیدا می‌کند، گاز تعدادی از واحدهای تولیدی که عمدتا شامل کارخانجات سیمان هستند، قطع یا محدود می‌شود و این واحدها نیز از سوخت جایگزین یعنی گازوئیل یا مازوت استفاده می‌کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه استفاده از سوخت جایگزین به صورت موقت انجام می‌شود تا فشار از روی شبکه گاز خانگی برداشته شود، تصریح کرد که راه دیگری برای حل مشکل کمبود گاز صنایع در زمان پیک مصرف گاز خانگی وجود ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات