سهم زنجان در طرح اقدام ملی افزایش یافت

وی با اشاره به اینکه سهمیه احداث و نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده ۲۷۰۰ واحد است، بیان کرد: پروژه‌های حمایتی در قالب ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید مسکن ۹۹۲۰ واحد و پروژه‌های مشارکتی ۶۸۰ واحد است که ۱۲۰۰ واحد در مرحله پی‌کنی است. مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این مجمع، تصریح کرد: طرح اقدام ملی برای تولید مسکن در سطح کشور آغاز شده که دهک‌های مختلف در قالب جامعه هدف این طرح را دربر می‌گیرد و در این طرح تامین زمین به‌عنوان آورده دولت در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات