آغاز مراسم معارفه رئیس نظام مهندسی

خرم نیز در دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ریاست این سازمان را بر عهده داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات