برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت

ششمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای قم در سال ۹۸ در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.

ششمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای قم در سال ۹۸ در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰در محل سالن جلسات شرکت با حضور مدیر عامل و اعضای کمیته و به همراه مدعوین و با بررسی عملکرد نه ماهه شرکت در شاخصهای تعیین شده اعلامی به استانداری قم و اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد شرکت در جشنواره شهید رجائی هم چنین پیگیری مصوبات قبلی کمیته برگزار گردید. در ابتدای جلسه، جناب آقای صادق حیدری مقدم رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت و دبیر کمیته ضمن قرائت دستور کار جلسه ، اقدامات صورت گرفته در این راستا را  تشریح نمود . سپس مدیرعامل شرکت با ذکر این نکته که می شود با یک برنامه ریزی موثرتر ،  رفع نقاط ضعف های احصاء شده، آسیب شناسایی بعمل آمده هر یک از شاخصها و هم چنین تقویت نقاط قوت و اقداماتی که در راستای بهبود هر یک از فعالیتها می بایستی انجام پذیرد اظهار امیدواری نمودند که سطح شرکت در سالجاری به سطح بالاتر نسبت به سال گذشته ارتقاء یابد. ایشان رعایت موارد ذیل را در ارزیابی مورد تاکید قرار دادند:

الف : برقراری ارتباط سازنده و مفید با ارزیابان حوزه تخصصی مربوط با واحد در شرکت مدیریت منابع آب ایران و هم چنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

ب : پیگیریهای لازم از طریق ستاد جهت عدم مصداق تلقی شدن آن دسته از شاخص هایی که برای شرکت موضوعیت نداشته با ارائه دلایل و توجیهات منطقی صورت پذیرد.

ج : معاونین و مدیران شرکت اقدامات لازم جهت بهبود نقاط ضعف و قوت هر یک از شاخصهای مربوط به واحد تحت امرخود را بعمل آورند.

و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و نظر اعضاء جلسه تصمیمات مختلفی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات